Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα
"Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου"
έχουν κλείσει.

Φόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα:

Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Β' Κύκλος Υποβολής αιτήσεων υποψηφίων ωφελουμένων έως τις 30/06/2023

Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Η διαδικασία που ακολουθείται από τον υποψήφιο καταρτιζόμενο είναι η εξής:

  1. Συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής.
  2.  Ανέβασμα των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής και υποβολή.
  3. Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής παίρνει έναν ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ), ο οποίος αποστέλλεται με τη συμπληρωμένη αίτηση του στο email που έχει δηλώσει.

Παρακαλείται ο χρήστης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.